National Office Bearers

OFFICE BEREARS
PreseidentDr. Banshi SabooImmediate Past PresidentDr. Shashank Shah
Vice PresidentDr. S. Naunihal SinghJOMR – Editor In ChiefDr. Shashank Joshi
Hon SecretaryDr. Shilpa joshiHon Joint SecretaryDr. Poonam S. Shah
TreasurerDr. Hardik Chandarana  
EXECUTIVE MEMBERS
Dr. Kiran RukdikarDr. Pallavi N. ShahDr. Sunil GuptaDr. Mahesh Mandot
Dt. Naznin HussainDr. Tanvir SinghDr. V. S. Dhanshree Naidu

 

CO-OPTED MEMBERS
Dt. Ruby SoundDr. Jayshree Dravid
CHAPTER CHAIRMEN
Dr. Mahendra Narwaria – Gujarat Dr. Sudhakar Rao – Telangana Dr. Mohan Badgandi – Karntaka
Dr. Vikram Naval – Delhi Dr. Raghuvir Mathur – UP Dr. A. Muruganathan – Tamilnadu
Dr. Bharat Panigrahy – Odisha Dr. Priti Phatale – Maharashtra Dr. Sudhir Bhandari – Rajasthan
Dr. Jothydev Kesavadev – Kerala  Dr. Ravindra Garg – Panjab  Dr. Mohit Bhandari- Madhya Pradesh